John Coleman

Showing all 87 results

 • De olieoorlogen

  28,00
  Add to cart

  Het lijdt geen twijfel dat Royal Dutch Shell van het “Comité van 300” een van de oudste en grootste oliemaatschappijen is die vandaag de dag wereldwijd actief zijn. De omzet in 2005 bedroeg 306,73 miljard dollar. Wijlen koningin Juliana van Nederland, Lord Victor Rothschild, prins Nasi van Afrika Sir Ernest Oppenheimer, de Samuels van Londen en het Huis Windsor zijn de grootste aandeelhouders van Royal Dutch Shell. Bij Juliana’s dood gingen haar aandelen over naar het Huis van Oranje (Nederland). Dit historische verslag van de olie-industrie neemt ons mee door de kronkels van de ‘diplomatie’ (leugens, valse beloften, chantage, dubbele deals, politieke druk, intimidatie en oneerlijke diefstal) van Iraakse grond… Read More

 • De dictatuur van de socialistische wereldorde

  28,00
  Add to cart

  “De vijand in Washington is meer te vrezen dan de vijand in Moskou.” Het is een gevoel dat ik keer op keer heb geuit. Het communisme heeft de tariefbescherming van president George Washington niet vernietigd. Het communisme dwong de Verenigde Staten niet om de progressieve inkomstenbelasting in te voeren. Het communisme creëerde niet de Federal Reserve Board. Het communisme sleurde de Verenigde Staten niet mee in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het communisme legde Amerika niet de Verenigde Naties op. Het communisme nam het Amerikaanse volk het Panamakanaal niet af. Het communisme creëerde niet het massale genocideplan van het Global 2000 rapport. Het was het SOCIALISME dat deze kwaden over… Read More

 • De drugsoorlog tegen Amerika

  28,00
  Add to cart

  De meerderheid van de Amerikanen weet dat er een drugsepidemie is, maar slechts een kleine minderheid is zich ervan bewust dat deze aan onze samenleving is toegebracht door de “heersers van de duisternis, de goddelozen op hoge plaatsen, die de duisternis verkiezen boven het licht omdat hun daden verkeerd zijn”. Dit boek gaat over wie deze mannen zijn en hoe ze het grootste en meest winstgevende bedrijf ter wereld leiden, wat ze hebben bereikt en hoe effectief hun tegenmaatregelen zijn geweest. Laat je niet wijsmaken dat de drugshandel gewoon een straathandel is, waarbij de dealers worden gecontroleerd door de maffia. Dit is zeker een deel van het probleem, maar de… Read More

 • De Club van Rome

  25,00
  Add to cart

  De Nieuwe Wereldorde Denktank Om de wereldgebeurtenissen te beginnen begrijpen, moeten we ons realiseren dat de vele tragische en explosieve gebeurtenissen van de 20e eeuw niet vanzelf gebeurden, maar gepland waren volgens een vast patroon. Wie waren de planners en bedenkers van deze grote gebeurtenissen? De bedenkers van deze vaak gewelddadige en revolutionaire omwentelingen behoren voor het grootste deel tot geheime genootschappen die onze wereld teisteren, zoals ze altijd al hebben gedaan. Meestal zijn deze geheime genootschappen gebaseerd op het occulte en inwijdingspraktijken, maar net als alle geheime genootschappen die deel uitmaken van geheime regeringen, worden ze gecontroleerd door het Comité van 300. Het Comité van 300 controleert de geheime… Read More

 • Voorbij de samenzwering

  25,00
  Add to cart

  Ontmaskering van de onzichtbare wereldregering Door de geschiedenis heen is er vaak op gewezen dat de gemiddelde man in de meeste landen weinig of geen tijd heeft om iets anders te doen dan in zijn levensonderhoud te voorzien, een gezin groot te brengen en een baan te hebben die hem in staat stelt deze doelen te bereiken. Hierdoor heeft hij weinig of geen tijd om zich bezig te houden met politiek, economische kwesties of andere vitale zaken, zoals oorlog en vrede, die zijn leven en dat van de natie beïnvloeden. Regeringen weten dit. Hetzelfde lijkt te gelden voor de sterk georganiseerde groepen die opereren achter veel verschillende frontorganisaties die het… Read More

 • Diplomatie door leugens

  28,00
  Add to cart

  Een verslag van het verraad van de regeringen van Engeland en de Verenigde Staten Het verhaal van de oprichting van de Verenigde Naties is een klassiek geval van diplomatie door middel van leugens. De Verenigde Naties volgden de ter ziele gegane Volkenbond op, de eerste poging om één enkele wereldregering op te richten in het kielzog van de Vredesconferentie van Parijs die aanleiding gaf tot het Verdrag van Versailles. De vredesconferentie opende op 18 januari 1919 in Versailles, Frankrijk, en werd bijgewoond door 70 afgevaardigden die de internationale bankiers van de 27 ‘zegevierende’ geallieerde mogendheden vertegenwoordigden. Het is een feit dat de afgevaardigden onder leiding stonden van de internationale bankiers… Read More

 • De hiërarchie van de samenzweerders

  28,00
  Add to cart

  Geschiedenis van het comité van 300 Velen van ons zijn zich er zeker van bewust dat de mensen die onze regering leiden niet de mensen zijn die de politieke en economische kwesties, in binnen- en buitenland, werkelijk controleren. Dit heeft velen van ons ertoe gebracht om de waarheid te zoeken in de alternatieve pers, die nieuwsbriefschrijvers die, net als ik, hebben onderzocht, maar niet altijd gevonden, waarom de Verenigde Staten zo ernstig ziek zijn. Het gebod “zoekt en gij zult vinden” is niet altijd het geval geweest bij deze groep. Wat we hebben gevonden is dat mensen meestal in een soort donkere mist leven, niet de moeite nemen om uit… Read More

 • Het Tavistock Instituut voor Menselijke Relaties

  28,00
  Add to cart

  Het morele, spirituele, culturele, politieke en economische verval van de Verenigde Staten van Amerika vormgeven Het Tavistock Institute for Human Relations heeft een diepgaand effect gehad op het morele, spirituele, culturele, politieke en economische beleid van de Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië. Het stond vooraan bij de aanval op de Amerikaanse grondwet. Geen enkele groep produceerde meer propaganda om de Verenigde Staten aan te moedigen om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog op een moment dat de meerderheid van het Amerikaanse volk daar tegen was. Dezelfde tactieken werden door de sociale wetenschappers van Tavistock gebruikt om de VS in de Tweede Wereldoorlog, Korea, Vietnam, Servië en de twee… Read More

 • De Rothschild dynastie

  23,00
  Add to cart

  Dr. John Coleman, auteur van The Committee of 300, vertelt het verhaal van hoe Mayer Amschel, de oprichter van de “Red Shield” dynastie, zijn eerste fortuin verwierf. Dit staat ver af van de mythen en legenden die nog steeds rondgaan over de man die begon als een lompenhandelaar en pandjesbaas, werkend vanuit een klein huis in de Judenstrasse in Frankfurt am Main, Duitsland, waar hij woonde met zijn vrouw en gezin. Historische gebeurtenissen worden vaak veroorzaakt door een ‘verborgen hand’ die achter de schermen aan de touwtjes trekt van koningen, prinsen en machthebbers. Dit fenomeen wordt uitgelegd en de legendes die rond de Rothschilds zijn ontstaan, worden geanalyseerd in dit… Read More

 • Vrijmetselarij van A tot Z

  23,00
  Add to cart

  De vrijmetselarij wordt vaak beschreven als een “geheim genootschap”, maar de vrijmetselaars zelf vinden dat het correcter is om te zeggen dat het een esoterisch genootschap is, voor zover bepaalde aspecten privé zijn. De meest gangbare formulering is dat de vrijmetselarij in de eenentwintigste eeuw minder een geheim genootschap is geworden en meer een “genootschap van geheimen”. De privé-aspecten van de moderne vrijmetselarij zijn de manieren van herkenning tussen leden en bepaalde elementen van het ritueel. Vrijmetselaren kunnen bijvoorbeeld aan nieuwkomers die ze ontmoeten vragen “bent u op het plein?”. In een open samenleving als de Verenigde Staten kun je je afvragen waarom geheimhouding nodig is. De vrijmetselarij beschrijven is… Read More

 • As guerras do petróleo

  28,00
  Add to cart

  Não há dúvida de que a Royal Dutch Shell do “Comité dos 300” é uma das mais antigas e maiores de todas as companhias petrolíferas a operar no mundo de hoje. O seu volume de negócios em 2005 foi de 306,73 mil milhões de dólares. A falecida Rainha Juliana dos Países Baixos, Lord Victor Rothschild, o Príncipe Nasi de África Sir Ernest Oppenheimer, os Samuels de Londres e a Casa de Windsor são os maiores accionistas da Royal Dutch Shell. Com a morte de Juliana, as suas acções passaram para a Casa de Orange (Holanda). O relato histórico da indústria petrolífera leva-nos através das reviravoltas da “diplomacia” (mentiras, falsas promessas,… Read More

 • A Ditadura da Ordem Mundial Socialista

  28,00
  Add to cart

  “O inimigo em Washington é mais a temer do que o inimigo em Moscovo”. Este é um sentimento que tenho expressado repetidamente. O comunismo não destruiu a protecção tarifária erigida pelo Presidente George Washington. O comunismo não obrigou os Estados Unidos a adoptar o imposto progressivo sobre o rendimento. O comunismo não criou o Conselho da Reserva Federal. O comunismo não arrastou os Estados Unidos para a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O comunismo não impôs as Nações Unidas à América. O comunismo não tirou o Canal do Panamá ao povo americano. O comunismo não criou o plano de genocídio em massa do relatório Global 2000. Foi o SOCIALISMO que… Read More

 • A guerra das drogas contra a América

  25,00
  Add to cart

  A maioria dos americanos sabe que existe uma epidemia de droga, mas apenas uma pequena minoria está ciente de que esta foi infligida à nossa sociedade pelos “governantes das trevas, os ímpios em lugares altos, que preferem a escuridão à luz porque as suas acções são más”. Este livro é sobre quem são estes homens e como dirigem o maior e mais rentável negócio do mundo, o que conseguiram e quão eficazes têm sido as suas contramedidas. Não pense que o comércio da droga é apenas um comércio de rua, onde os traficantes são controlados pela máfia. Isto é certamente parte do problema, mas os verdadeiros promotores deste comércio maldito… Read More

 • O Clube de Roma

  25,00
  Add to cart

  O grupo de reflexão da Nova Ordem Mundial  A fim de começarmos a compreender os acontecimentos mundiais, é necessário compreendermos que os muitos acontecimentos trágicos e explosivos do século XX não aconteceram por si só, mas foram planeados de acordo com um padrão bem estabelecido. Quem foram os planificadores e criadores destes grandes eventos? Os criadores destes tumultos frequentemente violentos e revolucionários pertencem na sua maioria a sociedades secretas que infestam o nosso mundo, como sempre o fizeram. Na maioria das vezes, estas sociedades secretas baseiam-se nas práticas ocultas e iniciáticas, mas como todas as sociedades secretas que constituem governos secretos, são controladas pelo Comité dos 300. Os desinformados, que… Read More

 • Para além da Conspiração

  25,00
  Add to cart

  Desmascarar o Governo Mundial Invisível Ao longo da história, tem sido frequentemente salientado que o homem médio na maioria dos países tem pouco ou nenhum tempo para se dedicar a outra coisa que não seja ganhar a vida, criar uma família e ter um emprego que lhe permita alcançar estes objectivos. Isto deixa-o com pouco ou nenhum tempo para a política, questões económicas ou outros assuntos vitais, como a guerra e a paz, que afectam a sua vida e a da nação. Os governos sabem-no. Parece ser o mesmo para os grupos altamente organizados que operam por detrás de muitas organizações de fachada diferentes que têm sempre a vantagem sobre… Read More

 • Diplomacia por engano

  28,00
  Add to cart

  Um relato da conduta de traição dos governos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos A história da criação das Nações Unidas é um caso clássico de diplomacia por engano. As Nações Unidas sucederam à defunta Liga das Nações, a primeira tentativa de estabelecer um único governo mundial na sequência da Conferência de Paz de Paris que deu origem ao Tratado de Versalhes. A conferência de paz foi aberta em Versalhes, França, a 18 de Janeiro de 1919, com 70 delegados representando os banqueiros internacionais das 27 potências aliadas ‘vitoriosas’. É um facto que os delegados estiveram sob a direcção dos banqueiros internacionais desde o momento em que foram seleccionados até… Read More

 • A hierarquia dos conspiradores: História do Comité de 300

  28,00
  Add to cart

  Certamente muitos de nós estamos conscientes de que as pessoas que dirigem o nosso governo não são as que realmente controlam as questões políticas e económicas, nacionais e estrangeiras. Isto levou muitos de nós a procurar a verdade na imprensa alternativa, aqueles redactores de boletins que, como eu, investigaram, mas nem sempre encontraram, as razões pelas quais os EUA estão tão gravemente doentes. A injunção “procurem e encontrarão” nem sempre tem sido o caso deste grupo. O que descobrimos é que as pessoas se movem sobretudo numa espécie de nevoeiro negro, não se importando ou incomodando em saber para onde vai o seu país, firmemente convencidas de que este estará… Read More

 • Instituto Tavistock de Relações Humanas

  28,00
  Add to cart

  Moldando o declínio moral, espiritual, cultural, político e económico dos Estados Unidos da América O Instituto Tavistock para as Relações Humanas teve um efeito profundo nas políticas moral, espiritual, cultural, política e económica dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha. Tem estado na vanguarda do ataque à Constituição americana. Nenhum grupo produziu mais propaganda para levar os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial, numa altura em que a maioria do povo americano se lhe opunha. As mesmas tácticas foram utilizadas pelos cientistas sociais de Tavistock para levar os EUA à Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietname, Sérvia, e as duas guerras com o Iraque. Tavistock começou como uma organização de… Read More

 • A dinastia Rothschild

  25,00
  Add to cart

  O Dr. John Coleman, autor de História do Comité de 300, conta a história de como Mayer Amschel, o fundador da dinastia “Red Shield”, adquiriu a sua primeira fortuna. Isto está longe dos mitos e lendas que ainda rodeiam o homem que começou como comerciante de trapos e penhorista, trabalhando numa pequena casa na Judenstrasse em Frankfurt am Main, Alemanha, onde viveu com a sua mulher e família. Os acontecimentos históricos são frequentemente causados por uma “mão escondida” puxando os cordelinhos de reis, príncipes e potentados dos bastidores. Este fenómeno é explicado e as lendas que cresceram em torno dos Rothschilds são analisadas por este livro, que também revela como as… Read More

 • Maçonaria de A a Z

  23,00
  Add to cart

  A Maçonaria é frequentemente descrita como uma “sociedade secreta”, mas os próprios Maçons acreditam que é mais correcto dizer que é uma sociedade esotérica, uma vez que alguns aspectos são privados. A formulação mais comum é que a Maçonaria no século XXI se tornou menos uma sociedade secreta e mais uma “sociedade secreta”. Os aspectos privados da Maçonaria moderna são os modos de reconhecimento entre os membros e elementos particulares do ritual. Por exemplo, os maçons podem perguntar aos recém-chegados que encontram “estás na praça? Numa sociedade aberta como a dos Estados Unidos, pode-se perguntar porque é que o segredo é necessário. Descrever a Maçonaria é uma tarefa difícil. Dizer… Read More

 • 石油战争

  28,00
  Add to cart

  毫无疑问,”300人委员会 “中的荷兰皇家壳牌公司是当今世界上所有石油公司中最古老和最大的公司之一。其2005年的营业额为3067.3亿美元。已故荷兰朱莉安娜女王、维克多-罗斯柴尔德勋爵、非洲纳西王子欧内斯特-奥本海默爵士、伦敦塞缪尔家族和温莎家族是荷兰皇家壳牌公司的最大股东。朱莉安娜去世后,她的股份传给了奥兰治家族(荷兰)。 对石油工业的历史记载,带领我们经历了伊拉克土地和石油的 “外交”(谎言、虚假承诺、讹诈、双重交易、政治压力、欺凌和不公平的盗窃)的曲折过程,所有国家都在觊觎这些土地和石油,但尤其是帝国主义的英国。英国,工业化和石油匮乏的国家,近一个世纪以来一直干涉伊拉克和伊朗的内部事务,在未兑现的承诺和天鹅绒手套中隐藏的铁拳的威胁下,诱惑、哄骗和榨取一个又一个的优惠。 随着在伊拉克和伊朗发现了丰富的原油矿藏,在过去的95年里,与美国和这两个国家的长期冲突状态一直持续。

 • 社会主义世界秩序的独裁统治

  28,00
  Add to cart

  “华盛顿的敌人比莫斯科的敌人更让人害怕”。这是我一次又一次表达的情感。共产主义并没有破坏乔治-华盛顿总统所建立的关税保护。共产主义并没有迫使美国采用累进所得税。共产主义并没有创建联邦储备委员会。共产主义并没有把美国拖入第一次和第二次世界大战。共产主义并没有把联合国强加给美国。共产主义并没有从美国人民手中夺走巴拿马运河。共产主义并没有创造全球2000年报告中的大规模种族灭绝计划。是社会主义给美国带来了这些罪恶!是社会主义给美国带来了这些罪恶。 共产主义并没有给世界带来艾滋病! 共产主义并没有给美国带来灾难性的失业水平。 共产主义并没有对美国宪法发起无情的攻击。 共产主义并没有迫使美国采用 “外国援助”,那是对美国人民的该死的税收,是非自愿的奴役。 共产主义并没有强迫终止学校的祈祷。共产主义并没有宣扬 “政教分离 “的谎言。 共产主义并没有给美国带来一个充满法官的最高法院,他们被约束并决心破坏美国宪法。 共产主义并没有派我们的士兵在海湾地区打一场非法战争,以保护英国王室的利益。 然而,这些年来,当我们的注意力集中在莫斯科的共产主义罪恶上时,华盛顿的社会主义者却在忙着从美国偷东西!这是不可能的。只有《社会主义世界秩序的独裁》解释了这一点是如何实现的,现在也是如此。

 • 针对美国的毒品战争

  25,00
  Add to cart

  大多数美国人都知道有毒品流行,但只有少数人知道它是由 “黑暗的统治者,高位的恶人,因为他们的行为是邪恶的,所以宁可选择黑暗,也不选择光明 “施加到我们的社会中。这本书讲述了这些人是谁,以及他们如何经营世界上最大和最有利可图的企业,他们取得了什么成就,他们的对策有多有效。 不要以为毒品交易只是一种街头交易,毒贩子被黑手党控制。这当然是问题的一部分,但在这个世界的 “精英”、”皇室 “家族、欧洲的 “贵族 “家族以及美国、英国和加拿大的 “最佳 “家族的走廊里,可以找到这种被诅咒的贸易的真正推动者。这种贸易达到了权力的最高层,并没有被根除,只是在一定程度上得到了遏制。美国农业部和世界各地的禁毒执法机构正试图用没有足够水压的水管来扑灭森林火灾。这怎么可能呢? 答案是,毒品贸易无法被根除,因为它的管理者,黑暗的统治者,高高在上的恶棍,不会允许世界上最有利可图的生意被夺走,它有巨大的利润,需要最少的投资资本,是一种几乎免费的产品,几乎没有生产成本。

 • 罗马俱乐部

  25,00
  Add to cart

  世界新秩序的智囊团 为了开始理解世界事件,我们有必要认识到,20世纪的许多悲剧性和爆炸性事件并不是自己发生的,而是按照一个既定的模式计划的。谁是这些重大事件的策划者和创造者? 这些往往是暴力和革命的动荡的创造者大部分属于秘密社团,他们一如既往地侵扰着我们的世界。大多数时候,这些秘密社团都是基于神秘主义和入会仪式的做法,但就像所有组成秘密政府的秘密社团一样,它们是由300人委员会控制的。那些认为魔鬼崇拜、恶魔和巫术已经从现代社会中消失的不明真相的人,是被误导了。今天,以神秘学为基础的秘密社团,以及路西法教、黑魔法和伏都教,正在蓬勃发展,似乎比原来想象的要广泛得多。 正是我们对这些秘密组织的容忍,加上我们对这些组织及其领导人的纵容,才是我们国内和国际问题的根源。所有的麻烦、所有的革命和所有的战争都不可避免地归咎于一个或另一个或几个秘密社团的组合。

 • 超越阴谋

  25,00
  Add to cart

  揭开看不见的世界政府的面纱 纵观历史,人们经常指出,大多数国家的普通人除了谋生、养家和从事一份能实现这些目标的工作外,几乎没有时间用于其他事情。这使他很少或没有时间处理政治、经济问题或其他影响他和国家生活的重要事务,如战争与和平。 政府知道这一点。对于那些在许多不同的前线组织背后运作的高度组织化的团体来说,似乎也是如此,他们总是比公民占上风。普通人不知道的是–而且可能永远也不会知道–所有重大历史事件都是由围绕在他们身边的人秘密策划的,完全保密。 这就是为什么300人委员会在向广大美国人民隐瞒其存在方面如此成功的原因之一,以至于他们现在不敢在公开场合超越阴谋。显然,少数研究人员认为,必须有某种更高层次的协调和控制机构,监督和协调 “地方一级 “机构的活动,联邦储备银行只是其中之一。它们通常被归入 “秘密社团 “的标题下。

 • 撒谎的外交

  28,00
  Add to cart

  英国和美国政府的背叛行为记述 联合国的创建故事是一个典型的欺骗性外交案例。联合国接替了已经解散的国际联盟,这是巴黎和会后建立单一世界政府的首次尝试,该会议产生了《凡尔赛条约》。 和平会议于1919年1月18日在法国凡尔赛开幕,有70名代表代表27个 “战胜国 “盟国的国际银行家。事实是,代表们从被选中到回到自己的国家,甚至很久以后,都在国际银行家的指导下。 我们要清楚,和平会议是为了让德国血本无归;是为了让那些在五年战争(1914-1919年)的可怕损失之上已经收获了暴利的国际银行家大亨们获得巨额资金。仅英国就有1,000,000人死亡,2,000,000多人受伤。战争史学家艾伦-布鲁格估计,国际银行家从每个阵亡士兵身上赚取了1万美元的利润。当涉及到300名伊卢米纳-罗斯柴尔德-沃伯格银行家委员会时,生命是廉价的,他们是美联储的主人,资助战争的双方。 还值得一提的是,威尔斯(H.G. Wells)和罗素(Bertrand Russell)勋爵预见到了这场可怕的战争,数百万人–主要是基督教国家的花朵–无谓地死去。300人委员会的成员策划了这场战争,以便国际银行家们能够获得巨大利益。H.G. Wells被称为300人委员会的 “先知”。的确,威尔斯只是更新了杰里米-边沁和亚当-斯密实施的英国东印度公司(BEIC)的理念,这只是乔治三世用来破坏和毁灭北美殖民者经济前景的两个破坏者,这些殖民者试图逃避威尼斯银行家种姓在17世纪末接管他们国家所带来的经济困难。

 • 阴谋家的等级制度 – 300人委员会的历史

  28,00
  Add to cart

  当然,我们很多人都知道,管理我们政府的人并不是真正控制国内和国外政治和经济问题的人。这导致我们中的许多人在另类媒体中寻求真相,那些像我一样调查但并不总是发现美国病得如此严重的原因的通讯作者。”寻找就会找到 “的禁令在这个群体中并不总是如此。我们发现,人们大多在一种黑暗的迷雾中前行,不关心也不屑于知道他们的国家将走向何方,坚定地相信国家将永远在他们身边。这是最大的一群人被操纵的反应方式,他们的态度正中秘密政府的下怀。 我们经常听到 “他们 “在做这个、那个或其他事情。”他们 “从字面上看似乎能够逃脱谋杀。”他们 “正在提高税收,把我们的儿子和女儿送到对我们国家没有好处的战争中去牺牲。”他们 “似乎超出了我们的能力范围,看不见,令人沮丧,而且在适合对他们采取行动的时候也是模糊不清。似乎没有人能够清楚地确定 “他们 “是谁。这种情况已经持续了几十年。在本书的过程中,我们将确定这些神秘的 “他们”,然后由人民来纠正这种情况。 1981年4月30日,我写了一篇专著,揭示了罗马俱乐部的存在,指出它是300人委员会的一个颠覆性组织。 这个网站是在美国第一次提到这两个组织。我警告读者不要被愚弄,认为这篇文章很牵强,并将我的文章与巴伐利亚政府在幻觉派秘密计划落入其手中时发出的警告相提并论。稍后会有更多关于罗马俱乐部和300人委员会在美国事务中的作用。 1981年那篇文章中的许多预言后来都实现了,比如不知名的费利佩-冈萨雷斯成为西班牙总理,密特朗在法国重新上台。吉斯卡尔-德斯坦和赫尔穆特-施密特的倒台;瑞典贵族和300人委员会成员奥洛夫-帕尔梅(此后被神秘谋杀)的重新上台;里根总统任期的逆转;以及在300人委员会的后工业零增长目标下,我们的钢铁、汽车和住房行业的破坏。

 • 罗思柴尔德王朝

  23,00
  Add to cart

  300人委员会》的作者约翰-科尔曼博士讲述了 “红盾 “王朝的创始人迈尔-阿姆谢尔如何获得第一笔财富的故事。这与仍然围绕着这个人的神话和传说相去甚远,他起初是一个布匹商人和典当商,在德国美因河畔法兰克福犹太街的一个小房子里工作,他与妻子和家人住在那里。 历史事件往往是由一只 “隐藏的手 “从幕后拉动国王、王子和权贵们的线造成的。本书对这一现象进行了解释,并对围绕罗斯柴尔德家族产生的传说进行了分析,还揭示了罗斯柴尔德家族的阴谋如何使拿破仑和俄国沙皇亚历山大二世等人倒台。 传说中,梅耶-阿姆谢尔-罗斯柴尔德的 “天才和金融技能 “是由他的儿子们继承的,但事实却截然不同,正如科尔曼博士在这本经过充分研究的书中所表明的那样,它远远超出了那些隐藏着这个著名家族真实特征的众所周知的传说。 阅读关于迈尔-阿姆谢尔-罗斯柴尔德如何获得幸运以及他为使自己的家族成为 “全欧洲的实际统治者 “所采取的步骤是非常迷人的。 这本特殊的书不仅是关于过去,也是关于现在和未来。这将有助于解释许多令普通人困惑的事件,如伊拉克战争和对伊朗的战争威胁。

 • 塔维斯托克人际关系研究所

  28,00
  Add to cart

  塑造美利坚合众国的道德、精神、文化、政治和经济的衰落 塔维斯托克人际关系研究所对美国和英国的道德、精神、文化、政治和经济政策产生了深远的影响。它一直处于攻击美国宪法的最前沿。在大多数美国人民反对一战的时候,没有哪个团体为使美国加入一战进行了更多的宣传。 塔维斯托克的社会科学家用同样的策略使美国进入了第二次世界大战、朝鲜、越南、塞尔维亚和与伊拉克的两次战争。塔维斯托克最初是在伦敦惠灵顿宫的一个宣传创作和传播组织,在第一次世界大战前夕,汤因比称之为 “那个虚假信息的黑洞”。在另一个场合,汤因比把惠灵顿宫称为 “谎言工厂”。惠灵顿宫从有些简陋的开始,成为塔维斯托克研究所,并以一种非常有争议的方式塑造了德国、俄罗斯、英国和美国的命运。这些国家的人民不知道他们正在被 “洗脑”。在这本通俗易懂、具有权威性的书中解释了 “精神控制”、”内在定向调节 “和大规模 “洗脑 “的起源。 天主教王朝的衰落、布尔什维克革命、第一次和第二次世界大战(这些战争摧毁了古老的联盟和边界)、宗教的震荡、道德的衰落、家庭生活的破坏、经济和政治进程的崩溃、音乐和艺术的颓废,都可以归结为塔维斯托克研究所的社会科学家所实施的大规模灌输(大规模洗脑)。在塔维斯托克的教员中,有西格蒙德-弗洛伊德的侄子爱德华-伯纳斯。据说德国第三帝国的宣传部长戈培尔先生使用了伯纳斯设计的方法以及威利-蒙森伯格的方法,在这本关于过去、现在和未来的书中,他的非凡生涯被叙述了出来。没有塔维斯托克,就不会有第一次和第二次世界大战、布尔什维克革命,也不会有朝鲜、越南、塞尔维亚和伊拉克的战争。没有塔维斯托克,美国就不会在通往解体和崩溃的道路上急速前进。

 • 关于共济会的一切

  23,00
  Add to cart

  共济会经常被描述为 “秘密社会”,但共济会自己认为,说它是一个神秘的社会更为正确,因为有些方面是私人的。最常见的提法是,21世纪的共济会已经不再是一个秘密社团,而是一个’秘密社会’。现代共济会的私人方面是成员之间的承认方式和仪式的特定要素。例如,共济会员可能会问他们遇到的新来者 “你在广场上吗? 在美国这样一个开放的社会里,人们可能会问为什么要保密。描述共济会是一项困难的任务。说它是世界上最大的兄弟会组织,在美国有300多万会员,在英国有70万会员,在全世界有100多万会员,而且它已经成为5万本书籍和小册子的主题,这仅仅是个开始。 自1717年正式成立以来,共济会产生的仇恨和敌意比世界上任何其他世俗组织都多。它一直是天主教会无情攻击的对象,其成员被摩门教会、救世军和卫理公会禁止。它在一些国家是被禁止的。 反共济会的指控总是遇到困难,因为共济会拒绝对攻击作出回应。令人惊讶的是,过去和现在有大量的世界领导人曾经和现在都是共济会的成员:英国国王乔治六世、普鲁士的腓特烈大帝和挪威国王哈康七世。美国历史上有很多领导人都是共济会员,如乔治-华盛顿、安德鲁-杰克逊、詹姆斯-波尔克、西奥多-罗斯福、富兰克林-罗斯福、哈里-杜鲁门、杰拉尔德-福特和罗纳德-里根。 第二次世界大战由英国共济会领导人如温斯顿-丘吉尔和美国总统富兰克林-D-罗斯福,以及美国军事领导人如奥马尔-布拉德利、马克-克拉克和乔治-马歇尔领导。关于共济会在过去290年里对生活的各个方面的影响,几乎不可能知道从哪里开始或结束的故事。本书试图将能够相对容易地解释 “什么是共济会 “的内容汇集起来。

 • 石油戦争

  25,00
  Add to cart

  300人委員会」のロイヤル・ダッチ・シェルが、現在世界で操業している石油会社の中で最も古く、最も大きな会社の一つであることは間違いないだろう。2005年の売上高は3,067億3,000万ドルでした。オランダの故ユリアナ女王、ヴィクター・ロスチャイルド卿、アフリカのナシ王子 アーネスト・オッペンハイマー卿、ロンドンのサミュエル家、ウィンザー家がロイヤル ダッチ シェルの大株主である。ジュリアナの死後、その株はオレンジ家(オランダ)に渡った。 石油産業の歴史的な説明は、すべての国、特に帝国主義のイギリスが欲しがるイラクの土地と石油の「外交」(嘘、偽りの約束、脅迫、二重取引、政治的圧力、いじめ、不当な盗み)の紆余曲折を通して、私たちを導いてくれます。先進国で石油を持たないイギリスは、一世紀近くもイラクとイランの内政に干渉し、果たされない約束に基づき、ビロードの手袋に隠された鉄拳の脅威のもとで、次々と誘惑し、おだて、譲歩を引き出してきたのです。 イラクとイランで豊富な原油が発見され、米国と両国との対立状態が95年前から続いている。

 • 社会主義世界秩序の独裁者

  28,00
  Add to cart

  “ワシントンの敵はモスクワの敵より怖い” これは、私が何度も何度も申し上げていることです。 共産主義は、ジョージ・ワシントン大統領が築いた関税の保護を破壊するものではなかった。 共産主義が米国に所得税の累進課税を強制したわけではない。 共産主義が連邦準備制度理事会を作ったのではありません。 共産主義は、米国を第一次、第二次世界大戦に引きずり込んだわけではない。 共産主義がアメリカに国連を押し付けたわけではありません。 共産主義はパナマ運河をアメリカ国民から奪ったのではない。 共産主義は、グローバル2000報告書の大量虐殺計画を作ったわけではない。 米国にこれらの悪をもたらしたのは、社会主義である。 共産主義が世界にエイズをもたらしたのではない! 共産主義は、アメリカに悲惨なレベルの失業をもたらしたわけではない。 共産主義は、合衆国憲法に執拗な攻撃を仕掛けたわけではない。 共産主義は、アメリカに「海外援助」、つまり強制的な隷属であるアメリカ人への忌まわしい税金を採用させたわけではない。 共産主義は、学校の祈りをやめさせることはしなかった。 共産主義は、「政教分離」という嘘を広めたわけではない。 共産主義は、米国に、米国憲法を弱体化させることに固執する裁判官でいっぱいの最高裁判所を与えなかった。 共産主義は、英国王室の利益を守るために、湾岸で違法な戦争をするために兵士を送り込んだのではない。 しかし、この数年間、私たちがモスクワの共産主義の悪に注目している間に、ワシントンの社会主義者たちはアメリカから盗むことに忙しくしていたのです 社会主義世界秩序の独裁』だけが、それがどのように達成されたのか、そして現在も達成されているのかを説明しています。

 • アメリカとの麻薬戦争

  25,00
  Add to cart

  アメリカ人の大半は、麻薬が蔓延していることを知っているが、「暗闇の支配者たち、高い所にいる邪悪な者たち、彼らの行為は邪悪であるため光よりも暗闇を好む者たち」によってこの社会にもたらされたことを認識している人はごく少数にすぎない。本書は、彼らがどのような人物で、どのように世界最大かつ最も収益性の高いビジネスを運営しているのか、彼らが何を成し遂げ、その対策はどれほど有効なのかについて書かれています。 麻薬取引は、売人がマフィアに支配されているような、単なる路上取引だと思ってはいけない。しかし、この呪われた貿易の真の推進者は、この世界の「エリート」、つまり「王室」、ヨーロッパの「貴族」、アメリカ、イギリス、カナダの「最高の」家族の回廊にいるのである。この取引は権力の最上層部にまで及び、根絶されたわけではなく、ある程度抑制されているに過ぎない。米国農務省や世界中の麻薬取締機関が、十分な水圧のないホースで森林火災を消そうとしている。なぜ、そんなことが可能なのか? その答えは、麻薬取引を根絶することができないからである。なぜなら、その役員、闇の支配者、高位の悪人たちは、最小限の投資資本で巨額の利益を上げ、生産コストがほとんどかからず、事実上無料の製品である、世界で最も有利なビジネスを彼らから奪うことを許さないからである。

 • ローマクラブ

  23,00
  Add to cart

  新世界秩序のシンクタンク 世界の出来事を理解するためには、20世紀に起こった数々の悲劇的で爆発的な出来事が、決して単独で起こったのではなく、確立されたパターンに従って計画されていたことを認識することが必要である。これらの大事件の企画者、制作者は誰なのか。 このような暴力的で革命的な動乱を起こすのは、そのほとんどがこの世界にはびこる秘密結社に属しており、それはいつの時代も同じである。ほとんどの場合、これらの秘密結社はオカルトやイニシエーションに基づくものだが、秘密政府を構成する他の秘密結社と同様に、300人委員会によってコントロールされているのである。現代社会から悪魔崇拝や悪魔、魔術が消えたと思い込んでいる不届き者は、誤った情報である。今日、オカルトに基づく秘密結社やルシフェリアニズム、黒魔術、ブードゥー教などが盛んに行われており、当初考えられていたよりもはるかに広く浸透しているようである。 私たちの中にある秘密結社、その指導者の多くはキリスト教徒を装っているが、これらの組織とその指導者に対する私たちの寛容な態度が、国内外における問題の原因である。すべてのトラブル、すべての革命、すべての戦争は、必然的にいくつかの秘密結社のいずれか、またはその組み合わせに起因するものである。

 • 陰謀の彼方へ

  25,00
  Add to cart

  見えない世界政府の正体を暴く 歴史上、多くの国の平均的な男性は、生計を立て、家族を養い、それらを実現するための仕事をすること以外に、ほとんど、あるいは全く時間を割くことができないことがよく指摘されてきた。そのため、政治や経済問題、戦争や平和など、自分や国民の生活に関わる重要な事柄には、ほとんど時間を割くことができない。 各国政府はそれを知っている。それは、多くの異なるフロント組織の背後で活動する高度な組織集団が、常に市民に対して優位に立っていることと同じであるように思われる。一般人が知らないこと、そしておそらくこれからも知らないであろうことは、歴史上の大きな出来事はすべて、完全な秘密主義に包まれた男たちによって秘密裏に計画されているということである。 これは、300人委員会がその存在を大勢のアメリカ国民から隠すことに成功し、今では公然の陰謀を超えることを恐れないようになった理由の一つである。どうやら、少数の研究者は、連邦準備銀行がその一つに過ぎない「ローカルレベル」の機関の活動を監督・調整する、より高いレベルの調整・統制機関が存在するはずだと考えているようだ。それらは、一般に「秘密結社」という名で括られていた。

 • 嘘による外交

  28,00
  Add to cart

  英米両政府の裏切りに関する記述 国連創設の物語は、欺瞞による外交の典型的なケースである。国際連合は、ヴェルサイユ条約を生んだパリ講和会議の後、消滅した国際連盟を引き継ぎ、単一の世界政府を樹立しようとした最初の試みであった。 1919年1月18日、フランスのベルサイユで、「戦勝国」連合国27カ国の国際銀行家を代表する70人の代表団を集めて、講和会議が開かれた。代表団が選ばれてから帰国するまで、いや、帰国してからもずっと国際銀行家の指示のもとにあったことは事実である。 はっきりさせておきたいのは、講和会議はドイツを干上がらせることであり、5年戦争(1914-1919)のひどい損失の上に、すでに法外な利益を得ていた国際銀行界の富豪に巨額の資金を得ることだった。イギリスだけでも死者100万人、負傷者200万人以上の被害が出た。戦史研究家のアラン・ブルガーは、戦死した兵士1人につき国際銀行が1万ドルの利益を得たと推定している。イルミナティ-ロスチャイルド-ウォーバーグ銀行家300人委員会、連邦準備制度の主であり、戦争の両陣営に資金を提供した人々にとっては、人生は安いものです。 また、H・G・ウェルズやバートランド・ラッセル卿が、この恐ろしい戦争で何百万人もの人々(主にキリスト教国の花)が不必要に死亡することを予見していたことも忘れてはならないだろう。300人委員会のメンバーは、国際的な銀行家が大きな利益を得るように戦争を計画したのである。H.G.ウェルズは、300人委員会の「予言者」と呼ばれた。1700年代後半、ベネチアの銀行家カーストによる経済的苦境から逃れようとした北米の植民地住民の経済的未来を損ない、台無しにするためにジョージ3世が使った破壊者の二人を挙げると、ジェレミー・ベンサムとアダム・スミスが実行した英国東インド会社(BEIC)のアイデアをウェルズがアップデートしただけだということは事実である。

 • 陰謀者たちの階層 – 300人委員会の歴史

  28,00
  Add to cart

  確かに、私たちの多くは、政府を動かす人々が、国内外の政治・経済問題を本当にコントロールしているわけではないことを認識しています。そのため、私たちの多くは、オルタナティブ・プレスや、私と同じように、米国がこれほど深刻な病気になっている理由を調査し、しかし必ずしも発見できないでいるニュースレター執筆者たちに真実を求めるようになったのです。このグループは、「求めよ、さらば与えられん」という戒めを常に守ってきたわけではない。私たちが発見したのは、人々は一種の暗い霧の中を移動し、自分の国がどこへ行こうとしているのかを気にすることもなく、常に自分たちのために存在すると固く信じていることです。これは、最大多数の人々が操られた反応であり、その態度はまさに秘密政府の手中にあるのだ。 よく、「彼らは」あれやこれやとやっていることを耳にします。”彼ら “は文字通り、殺人罪から逃れることができるようです。「彼ら」は税金を上げ、私たちの息子や娘を国のためにならない戦争に送り込んで死なせているのです。「彼ら」は、私たちの手の届かないところにいるように見え、視界から消え、もどかしく、彼らに対して行動することが適切であるかどうかは漠然としています。誰も「彼ら」が誰であるかを明確に特定することができないようです。このような状況が何十年も続いているのです。本書の中で、この謎めいた「彼ら」を特定し、その状況を改善するのは人々であることを明らかにする。 1981年4月30日、私はローマクラブの存在を明らかにし、それが300人委員会の破壊的組織であることを指摘するモノグラフを書いた。 このサイトは、この二つの組織について米国で最初に言及したものである。私は、この記事が奇想天外なものであると読者に騙されないよう警告し、私の記事と、イルミナティの秘密計画がその手に落ちたときにバイエルン政府が発した警告とを並列に並べたのである。ローマクラブと300人委員会のアメリカでの役割については、後ほど詳しく説明します。 1981年に発表されたこの記事は、その後、無名のフェリペ・ゴンザレスがスペインの首相になり、フランスではミッテランが政権に復帰するなど、多くの予言が現実のものとなっている。ジスカール・デスタンとヘルムート・シュミットの失脚、スウェーデンの貴族で300人委員会メンバーのオロフ・パルメの政権復帰(その後謎の死を遂げた)、レーガン大統領の逆転劇、300人委員会が目指すポスト工業化ゼロ成長のもとでの鉄鋼、自動車、住宅産業の破壊。

 • ロスチャイルド家

  25,00
  Add to cart

  300人委員会の歴史』の著者であるジョン・コールマン博士は、「赤い盾」王朝の創始者であるメイヤー・アムシェルが最初の財産をどのように手に入れたかを語っています。フランクフルト・アム・マインのユーデン通りにある小さな家で、ボロ屋兼質屋として、妻や家族と一緒に暮らしながら、この男にまつわる神話や伝説は、今もなお語り継がれているのだ。 歴史上の出来事は、王や王子、権力者たちの糸を裏から引く「隠し味」によって引き起こされることが多い。この現象を説明し、ロスチャイルド家にまつわる伝説を分析した本書は、ロスチャイルドの陰謀がナポレオンやロシア皇帝アレクサンドル2世といった人物をいかにして倒したかを明らかにするものでもある。 マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドの「天才と金融技術」は息子たちに受け継がれたという伝説があるが、コールマン博士がこの研究で明らかにしたように、真実はまったく異なる。この本は、有名な一族の真の姿を隠す、よりよく知られた伝説をはるかに超えるものである。 マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドがいかにして幸運に恵まれ、自分の一族を「全ヨーロッパの事実上の支配者」にするためにどのような手段をとったか、興味深く読むことができます。 この例外的な本は、過去だけでなく、現在と未来についても書かれています。イラク戦争やイランへの戦争の脅威など、一般の人々を当惑させる多くの出来事を説明するのに役立つだろう。

 • タヴィストック人間関係研究所

  25,00
  Add to cart

  アメリカ合衆国の道徳、精神、文化、政治、経済の衰退を形成する タヴィストック人間関係研究所は、アメリカやイギリスの道徳、精神、文化、政治、経済政策に大きな影響を与えています。アメリカ憲法を攻撃する最前線にいるのだ。アメリカ国民の大多数が第一次世界大戦に反対していた時期に、アメリカを第一次世界大戦に参戦させるために、これほどプロパガンダを展開したグループはなかった。 同じ戦術が、タヴィストックの社会科学者たちによって、アメリカを第二次世界大戦、韓国、ベトナム、セルビア、そしてイラクとの2つの戦争に巻き込むために使われた。タヴィストックは、トインビーが「偽情報のブラックホール」と呼んだ第一次世界大戦の直前、ロンドンのウェリントン・ハウスでプロパガンダの作成と普及を行う組織としてスタートした。また、トインビーは、ウェリントン・ハウスのことを「嘘の工場」と呼んだこともある。ウェリントン・ハウスは、やや初歩的なものからタヴィストック研究所となり、ドイツ、ロシア、イギリス、アメリカの運命を大きく左右することになった。これらの国の人々は、自分たちが「洗脳」されていることに気づいていなかった。マインドコントロール」「内的方向づけ」「大衆洗脳」の原点を、わかりやすく、権威ある文章で解説しています。 カトリック王朝の崩壊、ボルシェビキ革命、古代の同盟と国境が破壊された第一次、第二次世界大戦、宗教の混乱、道徳の衰退、家庭生活の破壊、経済と政治過程の崩壊、音楽と芸術の退廃はすべて、タヴィストック研究所の社会科学者が行った集団教化(集団洗脳)に起因していると言えるでしょう。タヴィストックの教授陣の中には、ジークムント・フロイトの甥であるエドワード・バーネイズがいた。ドイツ第三帝国の宣伝大臣ゲッペルスは、バーネイズが考案した手法と、ウィリー・マンゼンバーグの手法を用いたと言われており、過去、現在、未来について、その異色の経歴が本書で語られている。タヴィストックがいなければ、第一次、第二次世界大戦も、ボルシェビキ革命も、韓国、ベトナム、セルビア、イラクでの戦争もなかっただろう。タヴィストックがいなければ、アメリカは解体・崩壊への道を突き進むことはなかったでしょう。

 • フリーメイソンのすべて

  23,00
  Add to cart

  フリーメイソンはしばしば「秘密結社」と表現されるが、フリーメイソン自身は、ある側面が非公開であることから、「秘教的な結社」と言う方が正しいと考えている。最も一般的な定式は、21世紀のフリーメイソンは秘密結社ではなく、「秘密結社」になってしまったというものだ。現代のフリーメイソンの私的な側面は、会員間の認識様式と儀式の特定の要素である。例えば、メイソンでは初対面の人に「あなたは広場ですか」と聞くことがあります。 アメリカのようなオープンな社会で、なぜ秘密が必要なのか、と思われるかもしれません。フリーメイソンを説明するのは難しい作業である。米国で300万人、英国で70万人、全世界で100万人以上の会員を持つ世界最大の友愛団体であり、5万冊の本やパンフレットが出版されていると言っても、ほんの序の口である。 1717年に公式に設立されて以来、フリーメイソンは世界のどの世俗的な組織よりも多くの憎悪と敵意を生み出してきた。カトリック教会から執拗な攻撃を受け、モルモン教会、救世軍、メソジスト教会から入会を禁じられた。多くの国で禁止されています。 反メーソン疑惑は、フリーメーソンが攻撃に応じないため、常に難航している。驚くべきは、過去から現在に至るまで、世界の指導者の多くがフリーメイソンの会員であったことだ。 イギリスのジョージ6世、プロイセンのフリードリヒ大王、ノルウェーのハーコン7世。アメリカの歴史には、ジョージ・ワシントン、アンドリュー・ジャクソン、ジェームズ・ポーク、セオドア・ルーズベルト、フランクリン・D・ルーズベルト、ハリー・トルーマン、ジェラルド・フォード、ロナルド・レーガンなど、メイソンだった指導者が数多く存在する。 第二次世界大戦は、ウィンストン・チャーチルやフランクリン・D・ルーズベルトといったイギリスのメーソン指導者や、オマー・ブラッドリー、マーク・クラーク、ジョージ・マーシャルといったアメリカの軍事指導者によって導かれた。過去290年にわたる生活のあらゆる側面におけるメーソンの影響について、どこから始めればいいのか、あるいはどこで終わらせればいいのか、ほとんど分からないほどである。本書は、「メイソンリーとは何か」を比較的容易に説明できるような内容をまとめたものである。

 • Тавистокский институт человеческих отношений

  25,00
  Add to cart

  Формирование морального, духовного, культурного, политического и экономического упадка Соединенных Штатов Америки Тавистокский институт человеческих отношений оказал глубокое влияние на моральную, духовную, культурную, политическую и экономическую политику Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Она находится в авангарде атаки на американскую Конституцию. Ни одна группа не производила больше пропаганды, чтобы втянуть Соединенные Штаты в Первую мировую войну в то время, когда большинство американского народа выступало против нее. Та же тактика была использована социологами Тавистока, чтобы втянуть США во Вторую мировую войну, Корею, Вьетнам, Сербию и две войны с Ираком. Тависток начинался как организация по созданию и распространению пропаганды в Веллингтон Хаус, Лондон, в преддверии Первой мировой войны, которую Тойнби назвал “черной дырой дезинформации”.… Read More

 • Нефтяные войны

  28,00
  Add to cart

  Нет сомнений в том, что компания Royal Dutch Shell, входящая в состав Комитета 300, является одной из старейших и крупнейших из всех действующих сегодня в мире нефтяных компаний. Его оборот в 2005 году составил 306,73 миллиарда долларов. Покойная королева Нидерландов Юлиана, лорд Виктор Ротшильд, принц Африки Наси сэр Эрнест Оппенгеймер, лондонские Сэмюэли и Дом Виндзоров являются крупнейшими акционерами Royal Dutch Shell. После смерти Юлианы ее акции перешли к Дому Оранж (Нидерланды). Исторический отчет о нефтяной промышленности ведет нас в лабиринт дипломатии (ложь, ложные обещания, шантаж, двурушничество, политическое давление, запугивание и несправедливое воровство) иракской земли и нефти, вожделенных всеми народами, но прежде всего со стороны империалистической, промышленно развитой и лишенной нефти… Read More

 • Диктатура социалистического мирового порядка

  28,00
  Add to cart

  Врага в Вашингтоне следует опасаться больше, чем врага в Москве. Это чувство, которое я выражал снова и снова. Коммунизм не разрушил тарифную защиту, установленную президентом Джорджем Вашингтоном. Коммунизм не заставлял Соединенные Штаты вводить прогрессивный подоходный налог. Коммунизм не создавал Совет Федеральной резервной системы. Коммунизм не втягивал Соединенные Штаты в Первую и Вторую мировые войны. Коммунизм не навязывал Америке Организацию Объединенных Наций. Коммунизм не отнял у американского народа Панамский канал. Не коммунизм разработал план массового геноцида, описанный в отчете Global 2000. Это СОЦИАЛИЗМ принес эти бедствия Соединенным Штатам! Коммунизм не дал миру СПИДа! Коммунизм не привел к катастрофическому уровню безработицы в Америке. Коммунизм не предпринимал безжалостных нападок на Конституцию Соединенных Штатов.… Read More

 • Война наркотиков против

  25,00
  Add to cart

  Большинство американцев знают, что существует эпидемия наркотиков, но лишь незначительное меньшинство знает, что она была навязана нашему обществу правителями тьмы, нечестивцами в высших эшелонах власти, которые предпочитают тьму свету, потому что их действия злы. . Эта книга о том, кем были эти люди и как они управляли крупнейшей и самой прибыльной компанией в мире, чего они добились и насколько эффективными были контрмеры. Не верьте, что торговля наркотиками – это простая уличная торговля, где торговцы контролируются мафией. Это, безусловно, часть проблемы, но настоящие пропагандисты этой проклятой торговли находятся в коридорах элиты этого мира, королевских семей, благородных семей Европы и лучших семьи Америки, Великобритании и Канады. Торговля достигает высших эшелонов власти и… Read More

 • За пределами заговора

  25,00
  Add to cart

  разоблачение невидимого мирового правительства На протяжении всей истории часто указывалось, что в большинстве стран у среднего человека практически нет времени ни на что, кроме как зарабатывать на жизнь, содержать семью и заниматься работой, которая позволяет ему достигать этих целей. Из-за этого у него практически не остается времени для решения политических, экономических вопросов или других жизненно важных вопросов, таких как война и мир, которые влияют на его жизнь и жизнь нации. Правительства знают это. То же самое, по-видимому, верно и для высокоорганизованных групп, действующих за спиной многих различных подставных организаций, которые всегда имеют преимущество перед гражданами. Чего средний человек не знает – и, вероятно, никогда не узнает, – так это того,… Read More

 • Римский клуб: мозговой

  25,00
  Add to cart

  мозговой центр Нового мирового порядка Для того чтобы начать понимать мировые события, нам необходимо осознать, что многие трагические и взрывоопасные события ХХ века произошли не сами по себе, а были спланированы по устоявшейся схеме. Кто был планировщиками и создателями этих крупных событий? Создатели этих часто насильственных и революционных потрясений в основном тайные общества, которые изводят наш мир, как и всегда. Большую часть времени эти тайные общества основаны на оккультных и инициатических практиках, но, как и все тайные общества, составляющие тайные правительства, они контролируются Комитетом 300. Дезинформированные люди, верящие в поклонение Дьяволу, демонам и колдовству. исчезли из современного общества, дезинформированы. Сегодня тайные общества, основанные на оккультизме, а также на люциферианстве, черной… Read More

 • Дипломатия путем лжи

  28,00
  Add to cart

  Рассказ о предательском поведении правительств Великобритании и США История создания Организации Объединенных Наций – классический пример дипломатии посредством лжи. Организация Объединенных Наций пришла на смену несуществующей Лиге Наций, что стало первой попыткой создать единое мировое правительство после Парижской мирной конференции, положившей начало Версальскому договору. Мирная конференция открылась в Версале, Франция, 18 января 1919 года в присутствии 70 делегатов, представляющих международных банкиров 27 победивших союзных держав. Это факт, что делегаты находились под руководством международных банкиров с момента их избрания до возвращения в свою страну и даже долгое время после этого. Давайте внесем ясность мирная конференция должна была обескровить Германию; речь шла о получении огромных сумм денег для международных бандитов-банкиров, уже получивших… Read More

 • Иерархия заговорщиков – История Комитета 300

  28,00
  Add to cart

  Конечно, многие из нас знают, что люди, которые управляют нашим правительством, не являются теми, кто действительно контролирует политические и экономические вопросы, внутренние и внешние. Это заставило многих из нас искать правду в альтернативной прессе, у тех авторов информационных бюллетеней, которые, как и я, исследовали, но не всегда находили, причины, по которым США так серьезно больны. Предписание “ищите и найдете” не всегда относилось к этой группе. Мы обнаружили, что люди в основном движутся в каком-то темном тумане, не заботясь и не интересуясь, куда движется их страна, будучи твердо уверенными, что она всегда будет рядом с ними. Именно таким образом манипулируют реакцией самой большой группы людей, и их отношение играет прямо на… Read More

 • Династия Ротшильдов

  23,00
  Add to cart

  Доктор Джон Коулман, автор книги “Комитет 300“, рассказывает историю о том, как Майер Амшель, основатель династии “Красного щита”, приобрел свое первое состояние. Это далеко от мифов и легенд, которые до сих пор окружают человека, начинавшего как торговец тряпьем и ломбардщик, работавший в небольшом доме на Юденштрассе во Франкфурте-на-Майне, Германия, где он жил со своей женой и семьей. Исторические события часто происходят из-за “скрытой руки”, которая из-за кулис дергает за ниточки королей, князей и властителей. Этот феномен объясняется, а легенды, выросшие вокруг Ротшильдов, анализируются в этой книге, которая также рассказывает о том, как интриги Ротшильдов привели к гибели таких людей, как Наполеон и царь России Александр II. Легенда гласит, что “гений… Read More

 • Масонство от А до Я

  23,00
  Add to cart

  Масонство часто описывают как “тайное общество”, но сами масоны считают, что правильнее говорить, что это эзотерическое общество, поскольку некоторые аспекты являются закрытыми. Наиболее распространенная формулировка заключается в том, что масонство в 21 веке стало меньше тайным обществом и больше “тайным обществом”. Частные аспекты современного масонства – это способы признания между членами и определенные элементы ритуала. Например, масоны могут спросить новичков “Вы в квадрате? В таком открытом обществе, как Соединенные Штаты, можно спросить, зачем нужна секретность. Описать масонство – трудная задача. Сказать, что это крупнейшая братская организация в мире, насчитывающая более трех миллионов членов в США, семьсот тысяч в Великобритании и еще миллион по всему миру, и что о ней написано… Read More

 • Le guerre per il petrolio

  28,00
  Add to cart

  Non c’è dubbio che la Royal Dutch Shell del “Comitato dei 300” sia una delle più antiche e più grandi compagnie petrolifere che operano oggi nel mondo. Il suo fatturato nel 2005 è stato di 306,73 miliardi di dollari. La defunta Regina Giuliana dei Paesi Bassi, Lord Victor Rothschild, il Principe Nasi d’Africa Sir Ernest Oppenheimer, i Samuels di Londra e la Casa di Windsor sono i maggiori azionisti di Royal Dutch Shell. Alla morte di Giuliana, le sue quote passarono alla Casa d’Orange (Paesi Bassi). Il resoconto storico dell’industria petrolifera ci porta nei meandri della “diplomazia” (menzogne, false promesse, ricatti, doppi giochi, pressioni politiche, prepotenze e furti disonesti) intorno… Read More

 • La dittatura dell’ordine mondiale socialista

  28,00
  Add to cart

  “Il nemico di Washington è più da temere di quello di Mosca”. È un’opinione che ho espresso più volte. Il comunismo non ha distrutto la protezione tariffaria istituita dal presidente George Washington. Il comunismo non ha costretto gli Stati Uniti a introdurre l’imposta progressiva sul reddito. Il comunismo non ha creato il Federal Reserve Board. Il comunismo non ha trascinato gli Stati Uniti nella prima e nella seconda guerra mondiale. Il comunismo non ha imposto all’America le Nazioni Unite. Il comunismo non ha portato via il Canale di Panama al popolo americano. Il comunismo non ha creato il piano per il genocidio di massa del rapporto Global 2000. È stato… Read More

 • La guerra della droga contro l’America

  25,00
  Add to cart

  Non c’è dubbio che Royal Dutch Shell, del “Comitato dei 300”, sia una delle più antiche e grandi compagnie petrolifere che operano oggi nel mondo. Il suo fatturato nel 2005 è stato di 306,73 miliardi di dollari. La defunta Regina Giuliana dei Paesi Bassi, Lord Victor Rothschild, il Principe Nasi d’Africa, Sir Ernest Oppenheimer, i Samuels di Londra e la Casa di Windsor sono i maggiori azionisti di Royal Dutch Shell. Alla morte di Giuliana, le sue quote passarono alla Casa d’Orange (Paesi Bassi). Il resoconto storico dell’industria petrolifera ci porta attraverso i colpi di scena della “diplomazia” (bugie, false promesse, ricatti, doppi giochi, pressioni politiche, intimidazioni e furti ingiusti)… Read More

 • Il Club di Roma

  23,00
  Add to cart

  Il think tank del Nuovo Ordine Mondiale Per iniziare a comprendere gli eventi mondiali, dobbiamo renderci conto che i molti eventi tragici ed esplosivi del XX secolo non sono accaduti da soli, ma sono stati pianificati secondo uno schema ben definito. Chi sono stati i pianificatori e i creatori di questi grandi eventi? Gli artefici di questi sconvolgimenti, spesso violenti e rivoluzionari, appartengono per lo più a società segrete che infestano il nostro mondo, come hanno sempre fatto. Nella maggior parte dei casi, queste società segrete si basano sull’occultismo e sulle pratiche iniziatiche, ma come tutte le società segrete che costituiscono i governi segreti, sono controllate dal Comitato dei 300.… Read More

 • Oltre la cospirazione

  25,00
  Add to cart

  Smascherare il governo mondiale invisibile Nel corso della storia, è stato spesso sottolineato che l’uomo medio, nella maggior parte dei Paesi, ha poco o nessun tempo da dedicare a qualcosa che non sia guadagnarsi da vivere, allevare la propria famiglia e avere un lavoro che gli permetta di raggiungere questi obiettivi. Questo gli lascia poco o niente tempo per occuparsi di politica, questioni economiche o altre questioni vitali come la guerra e la pace che riguardano la sua vita e quella della nazione. I governi lo sanno. Lo stesso vale, a quanto pare, per i gruppi altamente organizzati che operano dietro molte organizzazioni di facciata diverse, sempre in vantaggio rispetto… Read More

 • Las guerras del petróleo

  25,00
  Add to cart

  No cabe duda de que Royal Dutch Shell, del “Comité de los 300”, es una de las empresas petroleras más antiguas y más grandes de las que operan actualmente en el mundo. Su facturación en 2005 fue de 306.730 millones de dólares. La difunta Reina Juliana de los Países Bajos, Lord Victor Rothschild, el Príncipe Nasi de África, Sir Ernest Oppenheimer, los Samuels de Londres y la Casa de Windsor son los mayores accionistas de Royal Dutch Shell. A la muerte de Juliana, sus acciones pasaron a la Casa de Orange (Países Bajos). El relato histórico de la industria petrolera nos lleva a través de los vericuetos de la “diplomacia”… Read More

 • Die Ölkriege

  28,00
  Add to cart

  Geschichte der US-Ölkriege Es besteht kein Zweifel daran, dass das Unternehmen Royal Dutch Shell des “Komitees der 300” eine der ältesten und größten aller Ölgesellschaften ist, die heute weltweit tätig sind. Ihr Umsatz im Jahr 2005 betrug 306,73 Milliarden US-Dollar. Die verstorbene Königin Juliana der Niederlande, Lord Victor Rothschild, Prinz Nasi von Afrika Sir Ernest Oppenheimer, die Samuels von London und das Haus Windsor sind die größten Aktionäre von Royal Dutch Shell. Nach Julianas Tod gingen ihre Aktien an das Haus Oranien (Niederlande) über. Die historische Darstellung der Ölindustrie führt uns in die Windungen der “Diplomatie” (Lügen, falsche Versprechungen, Erpressung, Doppelspiel, politischer Druck, Schikanen und unlauterer Diebstahl) um das irakische… Read More

 • Die Diktatur der sozialistischen Weltordnung

  28,00
  Add to cart

  “Der Feind in Washington ist mehr zu fürchten als der Feind in Moskau.” Diese Ansicht habe ich immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht. Der Kommunismus hat den von Präsident George Washington errichteten Zollschutz nicht zerstört. Der Kommunismus hat die USA nicht gezwungen, die progressive Einkommenssteuer einzuführen. Der Kommunismus hat nicht den Federal Reserve Board gegründet. Der Kommunismus hat die USA nicht in den Ersten und Zweiten Weltkrieg hineingezogen. Der Kommunismus zwang Amerika nicht die Vereinten Nationen auf. Der Kommunismus hat dem amerikanischen Volk nicht den Panamakanal weggenommen. Der Kommunismus schuf nicht den Plan für den Massengenozid des Global-2000-Berichts. Es war der SOZIALISMUS, der diese Übel über die Vereinigten Staaten… Read More

 • Der Drogenkrieg gegen Amerika

  27,00
  Add to cart

  Die Mehrheit der Amerikaner weiß, dass es eine Drogenepidemie gibt, aber nur eine kleine Minderheit ist sich bewusst, dass sie unserer Gesellschaft von den “Führern der Finsternis, den Bösen an höchster Stelle, die die Finsternis dem Licht vorziehen, weil ihre Handlungen falsch sind” zugefügt wurde. In diesem Buch geht es darum, wer diese Männer sind und wie sie das größte und profitabelste Unternehmen der Welt leiten, was sie erreicht haben und wie wirksam die Gegenmaßnahmen waren. Glauben Sie nicht, dass der Drogenhandel ein reines Straßengeschäft ist, bei dem die Dealer von der Mafia kontrolliert werden. Das ist sicherlich ein Teil des Problems, aber die eigentlichen Förderer dieses verfluchten Geschäfts sitzen… Read More

 • Jenseits der Verschwörung

  27,00
  Add to cart

  Die unsichtbare Weltregierung entlarven Im Laufe der Geschichte wurde oft darauf hingewiesen, dass der durchschnittliche Mann in den meisten Ländern wenig oder keine Zeit für andere Dinge hat, als seinen Lebensunterhalt zu verdienen, seine Familie großzuziehen und eine Arbeit zu haben, die es ihm ermöglicht, diese Ziele zu erreichen. Dadurch bleibt ihm wenig oder gar keine Zeit, sich mit Politik, Wirtschaftsfragen oder anderen lebenswichtigen Themen wie Krieg und Frieden zu beschäftigen, die sein Leben und das der Nation beeinflussen. Die Regierungen wissen das. Dasselbe gilt offenbar auch für die hoch organisierten Gruppen, die hinter vielen verschiedenen Tarnorganisationen operieren, die gegenüber den Bürgern immer im Vorteil sind. Was der Durchschnittsbürger nicht… Read More

 • La guerra de las drogas contra América

  28,00
  Add to cart

  La mayoría de los estadounidenses saben que hay una epidemia de drogas, pero sólo una pequeña minoría es consciente de que ha sido infligida a nuestra sociedad por los “gobernantes de las tinieblas, los malvados en las alturas, que prefieren las tinieblas a la luz porque sus acciones son malas.” Este libro trata sobre quiénes son estos hombres y cómo dirigen el negocio más grande y rentable del mundo, lo que han conseguido y lo eficaces que han sido sus contramedidas. No creas que el tráfico de drogas es sólo un comercio callejero, en el que los traficantes están controlados por la mafia. Esto es ciertamente parte del problema, pero… Read More

 • El Club de Roma

  23,00
  Add to cart

  El think tank del Nuevo Orden Mundial Para empezar a entender los acontecimientos mundiales, es necesario que nos demos cuenta de que los numerosos acontecimientos trágicos y explosivos del siglo XX no se produjeron por sí solos, sino que fueron planificados según un patrón bien establecido. ¿Quiénes fueron los planificadores y creadores de estos grandes acontecimientos? Los creadores de estas convulsiones, a menudo violentas y revolucionarias, pertenecen en su mayoría a sociedades secretas que infestan nuestro mundo, como siempre lo han hecho. La mayoría de las veces, estas sociedades secretas se basan en el ocultismo y las prácticas iniciáticas, pero como todas las sociedades secretas que conforman los gobiernos secretos,… Read More

 • Más allá de la conspiración

  25,00
  Add to cart

  Desenmascarando al Gobierno Mundial Invisible A lo largo de la historia, se ha señalado a menudo que el hombre medio de la mayoría de los países tiene poco o ningún tiempo para dedicarse a otra cosa que no sea ganarse la vida, formar una familia y tener un trabajo que le permita alcanzar estos objetivos. Esto le deja poco o ningún tiempo para la política, las cuestiones económicas u otros asuntos vitales, como la guerra y la paz, que afectan a su vida y a la de la nación. Los gobiernos lo saben. Parece que es lo mismo para los grupos altamente organizados que operan detrás de muchas organizaciones de… Read More

 • La dictadura del orden mundial socialista

  27,00
  Add to cart

  “Hay que temer más al enemigo de Washington que al de Moscú”. Este es un sentimiento que he expresado una y otra vez. El comunismo no destruyó la protección arancelaria erigida por el presidente George Washington. El comunismo no obligó a Estados Unidos a adoptar el impuesto progresivo sobre la renta. El comunismo no creó la Junta de la Reserva Federal. El comunismo no arrastró a Estados Unidos a la Primera y Segunda Guerras Mundiales. El comunismo no impuso las Naciones Unidas a América. El comunismo no le quitó el Canal de Panamá al pueblo estadounidense. El comunismo no creó el plan de genocidio masivo del informe Global 2000. ¡Fue… Read More

 • Les guerres du pétrole

  25,00
  Add to cart

  Il ne fait aucun doute que la société Royal Dutch Shell du “Comité des 300” est l’une des plus anciennes et des plus importantes de toutes les compagnies pétrolières opérant dans le monde aujourd’hui. Son chiffre d’affaires en 2005 était de 306,73 milliards de dollars. La défunte reine Juliana des Pays-Bas, Lord Victor Rothschild, le prince Nasi d’Afrique Sir Ernest Oppenheimer, les Samuels de Londres et la Maison de Windsor sont les plus grands actionnaires de Royal Dutch Shell. À la mort de Juliana, ses actions ont été transmises à la Maison d’Orange (Pays-Bas). Le récit historique de l’industrie pétrolière nous entraîne dans les méandres de la “diplomatie” (mensonges, fausses… Read More

 • La dictature de l’Ordre Mondial socialiste

  28,00
  Add to cart

  “L’ennemi à Washington est plus à craindre que l’ennemi à Moscou.” C’est un sentiment que j’ai exprimé maintes et maintes fois. Le communisme n’a pas détruit la protection tarifaire érigée par le président George Washington. Le communisme n’a pas forcé les États-Unis à adopter l’impôt progressif sur le revenu. Le communisme n’a pas créé le Conseil de la Réserve fédérale. Le communisme n’a pas entraîné les États-Unis dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le communisme n’a pas imposé les Nations unies à l’Amérique. Le communisme n’a pas retiré le canal de Panama au peuple américain. Le communisme n’a pas créé le plan de génocide de masse du rapport… Read More

 • La guerre de la drogue contre l’Amérique

  25,00
  Add to cart

  La majorité des Américains savent qu’il existe une épidémie de drogue, mais seule une petite minorité est consciente qu’elle a été infligée à notre société par les “chefs des ténèbres, les méchants en haut lieu, qui préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs actions sont mauvaises”. Ce livre traite de l’identité de ces hommes et de la manière dont ils dirigent l’entreprise la plus importante et la plus rentable du monde, de ce qu’ils ont accompli et de l’efficacité des contre-mesures prises. N’allez pas croire que le commerce de la drogue est un simple commerce de rue, où les revendeurs sont contrôlés par la mafia. C’est certainement une… Read More

 • Le Club de Rome

  23,00
  Add to cart

  Le think tank du Nouvel Ordre Mondial Afin de commencer à comprendre les événements mondiaux, il est nécessaire que nous réalisions que les nombreux faits tragiques et explosifs du 20ème siècle ne sont pas survenus par eux-mêmes, mais qu’ils ont été planifiés selon un schéma bien établi. Qui étaient les planificateurs et les créateurs de ces événements majeurs ? Les créateurs de ces bouleversements souvent violents et révolutionnaires appartiennent pour la plupart à des sociétés secrètes qui infestent notre monde, comme elles l’ont toujours fait. La plupart du temps, ces sociétés secrètes sont basées sur l’occulte et les pratiques initiatiques, mais comme toutes les sociétés secrètes qui composent les gouvernements secrets,… Read More

 • Au-delà de la conspiration

  25,00
  Add to cart

  Démasquer le gouvernement mondial invisible Au cours de l’histoire, on a souvent fait remarquer que, dans la plupart des pays, l’homme moyen n’a que peu ou pas de temps à consacrer à autre chose qu’à gagner sa vie, élever sa famille et occuper un emploi qui lui permette d’atteindre ces objectifs. Cela lui laisse peu ou pas de temps pour s’occuper de la politique, des questions économiques ou d’autres questions vitales, telles que la guerre et la paix, qui affectent sa vie et celle de la nation. Les gouvernements le savent. Il semble qu’il en soit de même pour les groupes hautement organisés qui opèrent derrière de nombreuses organisations de… Read More

 • La diplomazia dell’inganno

  28,00
  Add to cart

  Un resoconto del tradimento dei governi di Inghilterra e Stati Uniti La storia della creazione delle Nazioni Unite è un classico caso di diplomazia dell’inganno. Le Nazioni Unite succedettero alla defunta Società delle Nazioni, il primo tentativo di istituire un unico governo mondiale sulla scia della Conferenza di pace di Parigi che diede origine al Trattato di Versailles. La Conferenza di pace si aprì a Versailles, in Francia, il 18 gennaio 1919, con 70 delegati che rappresentavano i banchieri internazionali delle 27 potenze alleate “vincitrici”. È un dato di fatto che i delegati erano sotto la direzione dei banchieri internazionali dal momento della loro selezione fino al ritorno nei loro… Read More

 • La gerarchia dei cospiratori

  28,00
  Add to cart

  Storia del Comitato dei 300 Molti di noi sono consapevoli che le persone che dirigono il nostro governo non sono quelle che controllano realmente le questioni politiche ed economiche, nazionali ed estere. Questo ha portato molti di noi a cercare la verità nella stampa alternativa. Spesso sentiamo dire che “loro” stanno facendo questa, quella o quell’altra cosa. “Loro” sembrano letteralmente in grado di farla franca con l’omicidio. “Loro” aumentano le tasse, mandano i nostri figli e le nostre figlie a morire in guerre che non portano alcun beneficio al nostro Paese. “Loro” sembrano fuori dalla nostra portata, fuori dalla nostra vista, frustranti e nebulosi quando sarebbe opportuno agire contro di… Read More

 • La dinastia Rothschild

  25,00
  Add to cart

  Nella mente di molti, i Rothschild saranno sempre associati a un’immensa ricchezza, ma è il potere che questa ricchezza porta con sé che non è riconosciuto come dovrebbe. In effetti, i Rothschild non hanno cercato di acquisire immense ricchezze solo per poter vivere una vita confortevole. Cercavano la ricchezza per ciò che avrebbe portato loro in termini di controllo delle principali forze politiche di tutte le nazioni, attraverso le quali hanno un’immensa influenza su quelle stesse nazioni, che si estende fino ai giorni nostri. I Rothschild non vivono nel vuoto; al contrario, influenzano milioni di vite. Gli eventi storici sono spesso causati da una “mano nascosta” che tira i fili… Read More

 • L’Istituto Tavistock di Relazioni Umane

  25,00
  Add to cart

   Dare forma al declino morale, spirituale, culturale, politico ed economico degli Stati Uniti d’America Il Tavistock Institute for Human Relations ha avuto un profondo effetto sulle politiche morali, spirituali, culturali, politiche ed economiche degli Stati Uniti d’America e della Gran Bretagna. È stato in prima linea nell’attacco alla Costituzione americana. La caduta delle dinastie cattoliche, la rivoluzione bolscevica, la prima e la seconda guerra mondiale che hanno visto la distruzione di antiche alleanze e frontiere, le convulsioni della religione, il declino della morale, la distruzione della vita familiare, il crollo dei processi economici e politici, la decadenza della musica e dell’arte possono essere attribuiti all’indottrinamento di massa (lavaggio del cervello… Read More

 • La Massoneria dalla A alla Z

  23,00
  Add to cart

  La Massoneria è spesso descritta come una “società segreta”, ma i massoni stessi ritengono che sia più corretto dire che si tratta di una società esoterica, in quanto alcuni aspetti sono privati. La formulazione più comune è che la Massoneria nel XXI secolo è diventata meno una società segreta e più una “società segreta”. Gli aspetti privati della Massoneria moderna sono le modalità di riconoscimento tra i membri e particolari elementi del rituale.Dalla sua istituzione formale nel 1717, la Massoneria ha generato più odio e inimicizia di qualsiasi altra organizzazione secolare al mondo. È stata oggetto di attacchi incessanti da parte della Chiesa cattolica, l’appartenenza è stata vietata agli uomini… Read More

 • Täuschungsdiplomatie

  28,00
  Add to cart

  Ein Bericht über den Verrat der Regierungen Englands und der USA  Het verhaal van de oprichting van de Verenigde Naties is een klassiek geval van diplomatie door misleiding. De Verenigde Naties zijn de opvolgers van de ter ziele gegane Volkenbond, de eerste poging om één enkele wereldregering te vormen in het kielzog van de Vredesconferentie van Parijs die de aanleiding vormde voor het Verdrag van Versailles. De vredesconferentie werd op 18 januari 1919 in Versailles, Frankrijk, geopend met 70 afgevaardigden die de internationale bankiers van de 27 “zegevierende” geallieerde mogendheden vertegenwoordigden. Het is een feit dat de afgevaardigden onder leiding stonden van de internationale bankiers vanaf het moment dat zij… Read More

 • Die Rothschild-Dynastie

  25,00
  Add to cart

  In den Köpfen vieler Menschen werden die Rothschilds immer mit immensem Reichtum in Verbindung gebracht, aber es ist die Macht, die dieser Reichtum mit sich bringt, die nicht so anerkannt wird, wie sie es sein sollte. Die Rothschilds strebten nämlich nicht nur nach immensem Reichtum, um ein wohlhabendes Leben führen zu können. Sie strebten nach Reichtum, weil er ihnen die Kontrolle über die wichtigsten politischen Kräfte aller Nationen verschaffte, durch die sie einen immensen Hebel über eben diese Nationen besaßen, der bis heute anhält. Die Rothschilds leben nicht isoliert; im Gegenteil, sie beeinflussen Millionen von Leben. Historische Ereignisse werden oft von einer “verborgenen Hand” verursacht, die hinter den Kulissen die… Read More

 • Freimaurerei von A bis Z

  25,00
  Add to cart

  Die Freimaurerei wird oft als “Geheimgesellschaft” beschrieben, aber die Freimaurer selbst halten es für korrekter, sie als esoterische Gesellschaft zu bezeichnen, da einige Aspekte privat sind. Die gängigste Formulierung ist, dass die Freimaurerei im 21. Jahrhundert weniger eine Geheimgesellschaft und mehr eine “Geheimgesellschaft” geworden ist. Zu den privaten Aspekten der modernen Freimaurerei gehören die Art der Anerkennung zwischen den Mitgliedern und besondere Elemente des Rituals.Seit ihrer offiziellen Gründung im Jahr 1717 hat die Freimaurerei mehr Hass und Feindschaft hervorgerufen als jede andere weltliche Organisation auf der Welt. Sie war ständigen Angriffen der katholischen Kirche ausgesetzt, Männern der Mormonenkirche, der Heilsarmee und der Methodistenkirche wurde die Mitgliedschaft in der Freimaurerei verboten.… Read More

 • La diplomacia del engaño

  28,00
  Add to cart

  un relato de la traición de los gobiernos de Inglaterra y los Estados Unidos La historia de la creación de las Naciones Unidas es un caso clásico de diplomacia del engaño. Las Naciones Unidas sucedieron a la extinta Sociedad de Naciones, el primer intento de establecer un gobierno mundial único tras la Conferencia de Paz de París que dio lugar al Tratado de Versalles. La conferencia de paz se inauguró en Versalles, Francia, el 18 de enero de 1919, con 70 delegados que representaban a los banqueros internacionales de las 27 potencias aliadas “victoriosas”. Es un hecho que los delegados estuvieron bajo la dirección de los banqueros internacionales desde el… Read More

 • El Instituto Tavistock de Relaciones Humanas

  25,00
  Add to cart

  La formación de la decadencia moral, espiritual, cultural, política y económica de los Estados Unidos de América El Instituto Tavistock de Relaciones Humanas ha tenido un profundo efecto en las políticas morales, espirituales, culturales, políticas y económicas de los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Estuvo al frente del ataque a la Constitución estadounidense. La caída de las dinastías católicas, la revolución bolchevique, la primera y la segunda guerras mundiales que vieron la destrucción de antiguas alianzas y fronteras, las convulsiones de la religión, la decadencia de la moral, la destrucción de la vida familiar, el colapso de los procesos económicos y políticos, la decadencia en la música y… Read More

 • La jerarquía de los conspiradores: Historia del Comité de los 300

  28,00
  Add to cart

  Muchos de nosotros somos conscientes de que las personas que dirigen nuestro gobierno no son las que realmente controlan las cuestiones políticas y económicas, nacionales y extranjeras. Esto ha llevado a muchos de nosotros a buscar la verdad en la prensa alternativa.A menudo oímos que “ellos” están haciendo esto, aquello o lo otro. “Ellos” literalmente parecen ser capaces de salirse con la suya. “Ellos” están subiendo los impuestos, enviando a nuestros hijos e hijas a morir en guerras que no benefician a nuestro país. “Ellos” parecen estar fuera de nuestro alcance, fuera de la vista, frustrantes y nebulosos cuando sería apropiado actuar contra ellos. Nadie parece capaz de identificar claramente… Read More

 • La dinastía Rothschild

  25,00
  Add to cart

  En la mente de muchos, los Rothschild siempre estarán asociados a una inmensa riqueza, pero es el poder que esta riqueza conlleva el que no es tan reconocido como debería. De hecho, los Rothschild no buscaban adquirir una inmensa riqueza simplemente para poder llevar una vida cómoda. Buscaban la riqueza por lo que les aportaría en términos de control de las principales fuerzas políticas de todas las naciones, a través de las cuales tienen una inmensa influencia sobre esas mismas naciones, que se extiende hasta nuestros días. Los Rothschild no viven en el vacío; al contrario, influyen en millones de vidas. Los acontecimientos históricos suelen estar provocados por una “mano… Read More

 • La masonería de la A a la Z

  25,00
  Add to cart

  La masonería se describe a menudo como una “sociedad secreta”, pero los propios masones creen que es más correcto decir que es una sociedad esotérica, ya que algunos aspectos son privados. La formulación más común es que la masonería del siglo XXI se ha convertido menos en una sociedad secreta y más en una “sociedad secreta”. Los aspectos privados de la masonería moderna son los modos de reconocimiento entre los miembros y los elementos particulares del ritual.Desde su establecimiento formal en 1717, la masonería ha generado más odio y enemistad que cualquier otra organización secular del mundo. Ha sido objeto de implacables ataques por parte de la Iglesia católica, se… Read More

 • La diplomatie par le mensonge

  28,00
  Add to cart

  Un compte rendu de la traîtrise des gouvernements de l’Angleterre et des États-Unis L’histoire de la création des Nations Unies est un cas classique de diplomatie par le mensonge. Les Nations Unies ont succédé à la défunte Société des Nations, première tentative de mise en place d’un gouvernement mondial unique dans le sillage de la Conférence de paix de Paris qui a donné naissance au traité de Versailles. La conférence de paix s’est ouverte à Versailles, en France, le 18 janvier 1919, en présence de 70 délégués représentant les banquiers internationaux des 27 puissances alliées “victorieuses”. Il est un fait que les délégués étaient sous la direction des banquiers internationaux… Read More

 • La hiérarchie des conspirateurs – Histoire du comité des 300

  28,00
  Add to cart

  Il est certain que bon nombre d’entre nous sont conscients que les personnes qui dirigent notre gouvernement ne sont pas celles qui contrôlent réellement les questions politiques et économiques, nationales et étrangères. Cela a conduit beaucoup d’entre nous à rechercher la vérité dans la presse alternative, ces auteurs de bulletins d’information qui, comme moi, ont enquêté, mais pas toujours trouvé, les raisons de ce qui rend les États-Unis aussi gravement malades. L’injonction “cherchez et vous trouverez” n’a pas toujours été de mise avec ce groupe. Ce que nous avons découvert, c’est que les gens évoluent la plupart du temps dans une sorte de brouillard obscur, sans se soucier ou se donner la… Read More

 • L’Institut Tavistock des relations humaines

  25,00
  Add to cart

  Façonner le déclin moral, spirituel, culturel, politique et économique des États-Unis d’Amérique Le Tavistock Institute for Human Relations a eu un effet profond sur les politiques morales, spirituelles, culturelles, politiques et économiques des États-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne. Il a été en première ligne de l’attaque contre la Constitution américaine. Aucun groupe n’a produit plus de propagande pour inciter les États-Unis à participer à la Première Guerre mondiale à une époque où la majorité du peuple américain s’y opposait. Les mêmes tactiques ont été utilisées par les spécialistes des sciences sociales de Tavistock pour faire entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, la Corée, le Vietnam, la Serbie… Read More

 • La dynastie Rothschild

  25,00
  Add to cart

  Le Dr John Coleman, auteur de l’Histoire du Comité des 300, raconte comment Mayer Amschel, le fondateur de la dynastie du “Bouclier rouge”, a acquis sa première fortune. On est loin des mythes et légendes qui entourent encore l’homme qui a commencé comme marchand de chiffons et prêteur sur gages, travaillant dans une petite maison de la Judenstrasse, à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, où il vivait avec sa femme et sa famille. Les événements historiques sont souvent causés par une “main cachée” qui tire les ficelles des rois, princes et potentats depuis les coulisses. Ce phénomène est expliqué et les légendes qui se sont développées autour des Rothschild sont analysées par… Read More

 • La Franc-maçonnerie de A à Z

  25,00
  Add to cart

  La franc-maçonnerie est souvent décrite comme une “société secrète”, mais les francs-maçons eux-mêmes estiment qu’il est plus correct de dire qu’il s’agit d’une société ésotérique, dans la mesure où certains aspects sont privés. La formulation la plus courante est que la franc-maçonnerie est devenue, au XXIe siècle, moins une société secrète et plus une “société à secrets”. Les aspects privés de la franc-maçonnerie moderne sont les modes de reconnaissance entre les membres et des éléments particuliers du rituel. Par exemple, les francs-maçons peuvent demander aux nouveaux arrivants qu’ils rencontrent “êtes-vous sur la place ?”. Dans une société ouverte comme les États-Unis, on peut se demander pourquoi le secret est nécessaire.… Read More

Scroll Up